جزوات، نکات کلیدی و سوالات دکتری، دکتری آزاد، ارشد و ارشد آزاد را از سایت سنجش 3 دریافت نمایید.
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد
:: موقعیت شما » دکتری نیمه متمرکز، دکتری، سوالات دکتری، دکتری ارشد، منابع دکتری، نکات کلیدی دکتری - دکتری سنجش 3 امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ , تعداد کل بازدیدها :25,663,886 | بازدید امروز :20,254 | کاربران آنلاین :16
عضویت در سایت سنجش 3
راهنمای خرید از سنجش 3
همکاران، فروشندگان و ...
بازاریابی و مشارکت
مرکز پشتیبانی
وروداعضا | 346,484 نفر
ایمیل یا نام کاربری
کلمه عبور
  » کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
عضویت در سایت
تقاضای همکاری اساتید
پذیرش نمایندگی
سوالات متداول کاربران
بانک اطلاعات متخصصان
کاریابی (فرم استخدام)
کتاب ها و آزمونهای IELTS
کتاب ها و آزمونهای TOEFL
اخبار سنجش
سنجش تکوینی
آزمون های خودسنجی
کارسه
فراگیر3
کنکور
رشته های دکتری سراسری نیمه متمرکز

    با انتخاب رشته مورد نظر از لیست زیر امکان مشاهده مواد امتحانی دکتری سراسری نیمه متمرکز، رشته ها و گرایشهای دکتری سراسری نیمه متمرکز، بسته های آموزشی دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزمونهای استاندارد دکتری سراسری نیمه متمرکز، دفترچه نمونه سئوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز،  سرفصلها و منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز و ...  را خواهید داشت.
.
.
.
.

» لطفا رشته مورد نظر را انتخاب نمایید :


2001 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی و زبان - گروه علوم انسانی تعداد کلیک : 5363
2002 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی و زبان - گروه علوم پایه تعداد کلیک : 3124
2003 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی و زبان - گروه فنی مهندسی تعداد کلیک : 3212
2004 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی و زبان - گروه کشاورزی و منابع طبیعی تعداد کلیک : 2239
2005 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی و زبان - گروه هنر تعداد کلیک : 1819
2006 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی و زبان - گروه علوم پزشکی تعداد کلیک : 1417
2007 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی و زبان - گروه دامپزشکی تعداد کلیک : 1254
2008 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی و زبان - گروه زبان تعداد کلیک : 1834
2009 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی و زبان - گروه تربیت بدنی تعداد کلیک : 1531
2101 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم جغرافیایی - جغرافیای سیاسی تعداد کلیک : 1658
2102 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری تعداد کلیک : 2176
2103 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تعداد کلیک : 1681
2104 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم جغرافیایی - ژئومورفولوژی تعداد کلیک : 1597
2105 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم جغرافیایی - آب و هواشناسی (اقلیم شناسی - کلیه گرایش ها) تعداد کلیک : 1840
2106 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم اقتصادی (کلیه گرایش ها) تعداد کلیک : 11662
2107 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم تاریخی - تاریخ (تاریخ اسلام) تعداد کلیک : 1688
2108 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم تاریخی - تاریخ (تاریخ ایران بعد از اسلام و ...) تعداد کلیک : 1919
2109 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم تاریخی - تاریخ (تاریخ ایران قبل از اسلام) تعداد کلیک : 1433
2110 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم اجتماعی تعداد کلیک : 11670
2111 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم اجتماعی - جمعیت شناسی تعداد کلیک : 1431
2112 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مددکاری اجتماعی تعداد کلیک : 1352
2113 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - حقوق عمومی تعداد کلیک : 1970
2114 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - حقوق جزا و جرم شناسی (فقه و حقوق جزا) تعداد کلیک : 2845
2115 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - حقوق (بین الملل عمومی - خصوصی) تعداد کلیک : 1988
2116 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - فقه و حقوق خصوصی تعداد کلیک : 2914
2117 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم سیاسی (کلیه گرایش ها) تعداد کلیک : 11829
2118 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مدیریت (کلیه گرایش ها) تعداد کلیک : 15118
2119 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - حسابداری تعداد کلیک : 12210
2120 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری) تعداد کلیک : 10727
2121 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه فلسفه (کلیه گرایش ها) تعداد کلیک : 10713
2122 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم تربیتی - فلسفه تعلیم و تربیت تعداد کلیک : 1975
2123 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی تعداد کلیک : 2140
2124 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم تربیتی - مدیریت آموزشی تعداد کلیک : 2354
2125 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم تربیتی - روانشناسی تربیتی تعداد کلیک : 2473
2126 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشی تعداد کلیک : 1592
2127 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم تربیتی - آموزش عالی (کلیه گرایش ها) تعداد کلیک : 1584
2128 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم تربیتی - روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی تعداد کلیک : 1617
2129 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - برنامه ریزی آموزشی تعداد کلیک : 1466
2130 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم تربیتی - مشاوره (کلیه گرایش ها) تعداد کلیک : 11109
2131 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم ارتباطات (کلیه گرایش ها) تعداد کلیک : 10234
2132 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - سنجش و اندازه گیری تعداد کلیک : 1488
2133 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه روانشناسی (کلیه گرایش ها) تعداد کلیک : 12255
2134 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه باستان شناسی تعداد کلیک : 10166
2135 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - محیط زیست - برنامه ریزی تعداد کلیک : 10134
2136 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه کارآفرینی تعداد کلیک : 10193
2137 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - آینده پژوهی تعداد کلیک : 10314
2138 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث تعداد کلیک : 11593
2139 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی تعداد کلیک : 2510
2140 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - الهیات - ادیان و عرفان تعداد کلیک : 1567
2141 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - الهیات - تاریخ و تمدن ملل اسلامی تعداد کلیک : 1349
2142 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - الهیات - تصوف و عرفان اسلامی تعداد کلیک : 1340
2143 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه کلام تعداد کلیک : 1609
2144 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - فقه شافعی تعداد کلیک : 1269
2145 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز تعداد کلیک : 1417
2146 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - حقوق نفت و گاز تعداد کلیک : 1430
2147 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - اقتصاد نفت و گاز تعداد کلیک : 1435
2148 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی تعداد کلیک : 1116
2149 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مالی تعداد کلیک : 1157
2150 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مطالعات زنان تعداد کلیک : 1013
2151 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مدرسی معارف اسلامی تعداد کلیک : 995
2201 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زمین شناسی - چینه و فسیل شناسی تعداد کلیک : 1441
2202 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زمین شناسی - زمین شناسی نفت تعداد کلیک : 1394
2203 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زمین شناسی - رسوب شناسی - سنگ شناسی رسوبی تعداد کلیک : 1524
2204 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زمین شناسی - آب شناسی تعداد کلیک : 1349
2205 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی تعداد کلیک : 1465
2206 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زمین شناسی - زیست محیطی تعداد کلیک : 1318
2207 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زمین شناسی - ژئوشیمی (زمین شیمی) تعداد کلیک : 1271
2208 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زمین شناسی - پترولوژی تعداد کلیک : 1417
2209 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زمین شناسی - اقتصادی تعداد کلیک : 1521
2210 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زمین شناسی - تکتونیک تعداد کلیک : 1430
2211 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه شیمی - شیمی فیزیک تعداد کلیک : 1652
2212 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه شیمی - شیمی آلی تعداد کلیک : 1952
2213 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه شیمی - شیمی تجزیه تعداد کلیک : 1930
2214 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه شیمی - شیمی معدنی تعداد کلیک : 1578
2215 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه شیمی - شیمی کاربردی تعداد کلیک : 1475
2216 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه شیمی - پلیمر تعداد کلیک : 1292
2217 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه شیمی - الکتروشیمی تعداد کلیک : 1308
2218 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه شیمی - فیتوشیمی تعداد کلیک : 1302
2219 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - هواشناسی تعداد کلیک : 9983
2220 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی تعداد کلیک : 1559
2221 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی - بوم شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی) تعداد کلیک : 1475
2222 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی تعداد کلیک : 1324
2223 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری تعداد کلیک : 1505
2224 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوری تعداد کلیک : 1430
2225 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم جانوری - تکوینی تعداد کلیک : 1437
2226 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - زیست شناسی - سلولی و مولکولی تعداد کلیک : 1511
2227 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بیوشیمی تعداد کلیک : 1698
2228 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - زیست شناسی - ژنتیک مولکولی تعداد کلیک : 1663
2229 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - زیست شناسی - میکروبیولوژی تعداد کلیک : 1648
2230 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بیوفیزیک تعداد کلیک : 1332
2231 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - زیست فناوری میکروبی تعداد کلیک : 1446
2232 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - آمار (کلیه گرایش ها) تعداد کلیک : 10735
2233 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه ریاضی - ریاضی محض (جبر - آنالز - هندسه) تعداد کلیک : 1863
2234 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه ریاضی - ریاضی کاربردی تعداد کلیک : 1946
2235 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - فیزیک دریا تعداد کلیک : 9959
2236 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - زیست شناسی دریا (جانوران دریا - بوم شناسی دریا) تعداد کلیک : 1397
2237 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - نانوفیزیک (نانوفوتونیک - نانوساختارها) تعداد کلیک : 10084
2238 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه فیزیک (کلیه گرایش ها) - فیزیک محاسباتی تعداد کلیک : 11465
2239 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - فوتونیک تعداد کلیک : 1349
2240 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - ژئوفیزیک - لرزه شناسی تعداد کلیک : 1329
2241 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - ژئوفیزیک - زلزله شناسی تعداد کلیک : 1306
2242 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - ژئوفیزیک - الکترومغناطیس تعداد کلیک : 1322
2243 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه ژئوفیزیک - گرانی سنجی تعداد کلیک : 1272
2244 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - نانوشیمی (نانوشیمی نظری - نانوپلیمر - نانومواد معدنی - سوپرا مولکول) تعداد کلیک : 10160
2245 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) تعداد کلیک : 10562
2246 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بیوانفورماتیک تعداد کلیک : 10096
2247 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم کامپیوتر تعداد کلیک : 1426
2248 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم شناختی (علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - علوم شناختی روانشناسی) تعداد کلیک : 1475
2301 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی برق - الکترونیک تعداد کلیک : 1835
2302 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی برق - مخابرات (میدان) تعداد کلیک : 1472
2303 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی برق - مخابرات (سیستم) تعداد کلیک : 1636
2304 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی برق - قدرت تعداد کلیک : 2092
2305 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی برق - کنترل تعداد کلیک : 1776
2306 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی برق - هوش ماشین و رباتیک تعداد کلیک : 1336
2307 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی عمران - سازه تعداد کلیک : 2024
2308 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی عمران - مهندسی زلزله تعداد کلیک : 1479
2309 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی عمران - ژئوتکنیک (مکانیک خاک و پی) تعداد کلیک : 1785
2310 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی تعداد کلیک : 1439
2311 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی عمران - راه و ترابری تعداد کلیک : 1459
2312 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی تعداد کلیک : 1334
2313 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب تعداد کلیک : 1545
2314 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی عمران - حمل و نقل تعداد کلیک : 1328
2315 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت تعداد کلیک : 1590
2316 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست تعداد کلیک : 1403
2317 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی نقشه برداری - ژئودزی تعداد کلیک : 1263
2318 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری تعداد کلیک : 1294
2319 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور تعداد کلیک : 1312
2320 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تعداد کلیک : 1382
2321 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی مکانیک - ساخت و تولید تعداد کلیک : 1606
2322 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) تعداد کلیک : 1800
2323 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک، کنترل و ارتعاشات) تعداد کلیک : 1644
2324 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی تعداد کلیک : 1941
2325 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو (سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان) تعداد کلیک : 1276
2326 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو (قوای محرکه) تعداد کلیک : 1332
2327 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو (سازه و بدنه) تعداد کلیک : 1304
2328 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی مکانیک - مهندسی پزشکی (بیومکانیک) تعداد کلیک : 1278
2329 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی مکانیک - مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی) تعداد کلیک : 1282
2330 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی دریا تعداد کلیک : 9945
2331 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی هوافضا - آئرودینامیک تعداد کلیک : 1432
2332 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی هوافضا - جلوبرندگی (پیشرانش) تعداد کلیک : 1426
2333 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی هوافضا - سازه های هوایی تعداد کلیک : 1426
2334 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی هوافضا - مکانیک پرواز و کنترل ماهواره تعداد کلیک : 1433
2335 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی معدن - اکتشاف تعداد کلیک : 1353
2336 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی معدن - استخراج تعداد کلیک : 1355
2337 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی تعداد کلیک : 1339
2338 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی معدن - مکانیک سنگ تعداد کلیک : 1371
2339 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر تعداد کلیک : 10073
2340 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی پلیمر - فرآیندهای پلیمریزاسیون تعداد کلیک : 1269
2341 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی پلیمر - صنایع رنگ تعداد کلیک : 10041
2342 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی پلیمر - رنگ و چاپ تعداد کلیک : 1272
2343 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی محیط زیست - منابع آب تعداد کلیک : 1293
2344 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب تعداد کلیک : 1389
2345 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد تعداد کلیک : 1303
2346 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا تعداد کلیک : 1321
2347 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک تعداد کلیک : 1359
2348 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی پزشکی - بیومکانیک تعداد کلیک : 1258
2349 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی پزشکی - بیومتریال تعداد کلیک : 1318
2350 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی صنایع تعداد کلیک : 10702
2351 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی نفت - نفت و بهره برداری مخازن تعداد کلیک : 1310
2352 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی نفت - اکتشاف تعداد کلیک : 1304
2353 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی نفت - مخازن تعداد کلیک : 1384
2354 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار (الگوریتم و محاسبات) تعداد کلیک : 2103
2355 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری (سخت افزار) تعداد کلیک : 1573
2356 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی تعداد کلیک : 1553
2357 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی کامپیوتر - الگوریتم و محاسبات تعداد کلیک : 1267
2358 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات (IT) تعداد کلیک : 1647
2359 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی مواد و متالوژی تعداد کلیک : 10692
2360 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها بجز مهندسی پلیمر، بیوتکنولوژی و محیط زیست) تعداد کلیک : 1943
2361 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر تعداد کلیک : 1256
2362 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی (محیط زیست) تعداد کلیک : 1364
2363 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم و فناوری نانو - نانومواد تعداد کلیک : 1353
2364 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم و فناوری نانو - نانوالکترونیک تعداد کلیک : 1343
2365 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی هسته ای - شکافت (کاربرد پرتوها) تعداد کلیک : 9985
2366 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی هسته ای - شکافت (راکتور) تعداد کلیک : 10086
2367 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی هسته ای - شکافت (پرتو پزشکی) تعداد کلیک : 10030
2368 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی هسته ای - شکافت (چرخه سوخت) تعداد کلیک : 1242
2369 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی هسته ای - گداخت تعداد کلیک : 9909
2370 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی تعداد کلیک : 1236
2371 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف تعداد کلیک : 1320
2372 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی فناوری اطلاعات (IT) تعداد کلیک : 1564
2373 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی سیستم های انرژی تعداد کلیک : 1302
2401 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - محیط زیست - آلودگی های محیط زیست تعداد کلیک : 10383
2402 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - محیط زیست - تنوع زیستی تعداد کلیک : 1369
2403 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - محیط زیست - آمایش محیط زیست تعداد کلیک : 1451
2404 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم (مکانیک ماشین های کشاورزی) تعداد کلیک : 10128
2405 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مکانیزاسیون کشاورزی تعداد کلیک : 9995
2406 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - سبزیکاری - فیزیولوژی و اصلاح سبزی تعداد کلیک : 1391
2407 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - میوه کاری - فیزیولوژی و اصلاح میوه تعداد کلیک : 1498
2408 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی تعداد کلیک : 1425
2409 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - مجموعه گیاهان دارویی تعداد کلیک : 1400
2410 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - فیزیولوژی پس از برداشت تعداد کلیک : 1314
2411 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی تعداد کلیک : 1318
2412 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی تعداد کلیک : 1514
2413 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی تعداد کلیک : 1328
2414 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی تعداد کلیک : 1313
2415 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی تعداد کلیک : 1369
2416 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه اقتصاد کشاورزی تعداد کلیک : 10124
2417 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب - حفاظت و اصلاح چوب تعداد کلیک : 1257
2418 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب - فرآورده های چند سازه چوب تعداد کلیک : 1320
2419 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب - صنایع خمیر و کاغذ تعداد کلیک : 1283
2420 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک تعداد کلیک : 1327
2421 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک تعداد کلیک : 1375
2422 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک تعداد کلیک : 1325
2423 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک تعداد کلیک : 1404
2424 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم دامی - فیزیولوژی دام تعداد کلیک : 1381
2425 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم دامی - تغذیه دام تعداد کلیک : 1539
2426 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم دامی - اصلاح نژاد دام تعداد کلیک : 1456
2427 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی تعداد کلیک : 1501
2428 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم و مهندسی آب - سازه های آبی تعداد کلیک : 1407
2429 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم و مهندسی آب - مهندسی منابع آب تعداد کلیک : 1395
2430 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - هواشناسی کشاورزی تعداد کلیک : 9901
2431 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زراعت و اصلاح نباتات - اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک) تعداد کلیک : 1467
2432 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زراعت و اصلاح نباتات - زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی) تعداد کلیک : 1858
2433 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم و تکنولوژی بذر تعداد کلیک : 940
2434 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زراعت و اصلاح نباتات - علوم علف های هرز تعداد کلیک : 1349
2435 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی تعداد کلیک : 1035
2436 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زراعت و اصلاح نباتات - بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) تعداد کلیک : 1459
2437 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی - ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی تعداد کلیک : 1361
2438 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی - توسعه کشاورزی تعداد کلیک : 1397
2439 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - حشره شناسی کشاورزی (بیوسیستماتیک کنه ها و حشرات - فیزیولوژی و سم شناسی - اکولوژی و کنترل بیولوژیک) تعداد کلیک : 1485
2440 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بیماری شناسی گیاهی تعداد کلیک : 1449
2441 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم جنگل - مسائل اقتصادی، جنگل اجتماعی و جنگلداری تعداد کلیک : 10035
2442 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم جنگل - مهندسی جنگل تعداد کلیک : 1274
2443 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم جنگل - جنگل شناسی و اکولوژی جنگل تعداد کلیک : 1301
2444 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان تعداد کلیک : 1462
2445 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه شیلات - عمل آوری فرآورده های شیلاتی تعداد کلیک : 1294
2446 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه شیلات - بوم شناسی آبزیان شیلاتی تعداد کلیک : 1243
2447 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه شیلات - تولید و بهره برداری، صید تعداد کلیک : 1291
2448 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی - علوم مرتع تعداد کلیک : 1344
2449 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی - بیابان زدایی تعداد کلیک : 1345
2450 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی - آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری) تعداد کلیک : 1447
2451 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - کشاورزی هسته ای (کشاورزی هسته ای، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی) تعداد کلیک : 9974
2452 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم طیور - علوم طیور تعداد کلیک : 946
2453 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب - بیولوژی و آناتومی چوب تعداد کلیک : 933
2501 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مدیریت پروژه و ساخت تعداد کلیک : 10133
2502 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه معماری تعداد کلیک : 11185
2503 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه شهرسازی تعداد کلیک : 10612
2504 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - پژوهش هنر - تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر تعداد کلیک : 10700
2505 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مرمت - مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی تعداد کلیک : 1274
2506 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مرمت - مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی تعداد کلیک : 1287
2601 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - آمار زیستی تعداد کلیک : 9955
2602 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - آموزش بهداشت تعداد کلیک : 9995
2603 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - انگل شناسی پزشکی تعداد کلیک : 9953
2604 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - ایمنی شناسی پزشکی تعداد کلیک : 9998
2605 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بیوشیمی بالینی تعداد کلیک : 10058
2606 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - ژنتیک پزشکی تعداد کلیک : 10045
2607 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - فیزیوتراپی تعداد کلیک : 9940
2608 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - فیزیولوژی تعداد کلیک : 10047
2609 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - فیزیک پزشکی تعداد کلیک : 10013
2610 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - ویروس شناسی پزشکی تعداد کلیک : 9900
2611 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بهداشت باروری تعداد کلیک : 9920
2612 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - زیست فناوری پزشکی تعداد کلیک : 10102
2613 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بهداشت حرفه ای تعداد کلیک : 9966
2614 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم تشریحی تعداد کلیک : 1267
2615 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - پرستاری تعداد کلیک : 1453
2616 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بهداشت محیط تعداد کلیک : 1462
2617 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - باکتری شناسی پزشکی تعداد کلیک : 1298
2618 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون تعداد کلیک : 1301
2619 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - قارچ شناسی پزشکی تعداد کلیک : 1240
2701 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - جراحی دامپزشکی تعداد کلیک : 1357
2702 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مامایی و بیماری های تولیدمثل دام تعداد کلیک : 1280
2703 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بیماری های داخلی دام های کوچک تعداد کلیک : 1294
2704 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بیماری های داخلی دام های بزرگ تعداد کلیک : 1274
2705 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - رادیولوژی دامپزشکی تعداد کلیک : 1285
2706 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی تعداد کلیک : 1320
2707 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - پاتولوژی دامپزشکی تعداد کلیک : 9936
2708 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بهداشت و بیماری های طیور تعداد کلیک : 10020
2709 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بیوشیمی تعداد کلیک : 1352
2710 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بهداشت آبزیان تعداد کلیک : 10091
2711 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بهداشت مواد غذایی تعداد کلیک : 1530
2712 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بهداشت خوراک دام تعداد کلیک : 1243
2713 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - اپیدمیولوژی تعداد کلیک : 1283
2714 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - انگل شناسی دامپزشکی تعداد کلیک : 1367
2715 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - باکتری شناسی تعداد کلیک : 1353
2716 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - ویروس شناسی تعداد کلیک : 1210
2717 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - قارچ شناسی تعداد کلیک : 1260
2718 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - ایمنی شناسی تعداد کلیک : 1332
2719 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بیوتکنولوژی (زیست فناوری) تعداد کلیک : 1352
2720 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - فناوری تولیدمثل در دامپزشکی تعداد کلیک : 1216
2721 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - سم شناسی تعداد کلیک : 1269
2722 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - فارماکولوژی دامپزشکی تعداد کلیک : 1254
2723 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - فیزیولوژی تعداد کلیک : 1378
2724 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی تعداد کلیک : 1301
2725 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی تعداد کلیک : 1257
2801 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - زبان و ادبیات فارسی تعداد کلیک : 12133
2802 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - زبان و ادبیات عرب تعداد کلیک : 10648
2803 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زبان فرانسه - آموزش زبان فرانسه تعداد کلیک : 1352
2804 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زبان فرانسه - ادبیات فرانسه تعداد کلیک : 1352
2805 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زبان روسی - آموزش زبان روسی تعداد کلیک : 9922
2806 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - زبان آلمانی - آموزش زبان آلمانی تعداد کلیک : 9949
2807 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - آموزش زبان انگلیسی تعداد کلیک : 11031
2808 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - زبان و ادبیات انگلیسی تعداد کلیک : 10138
2809 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - زبان انگلیسی - ترجمه تعداد کلیک : 10180
2810 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زبان شناسی - زبان شناسی همگانی تعداد کلیک : 10436
2811 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - فرهنگ و زبان های باستانی تعداد کلیک : 10044
2901 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی تعداد کلیک : 1733
2902 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی - تربیت بدنی ویژه) تعداد کلیک : 1498
2903 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - رفتار حرکتی (رشد حرکتی - یادگیری حرکتی - کنترل حرکتی - آموزش تربیت بدنی) تعداد کلیک : 1392
2904 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - تربیت بدنی و علوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی تعداد کلیک : 1315
2905 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - فیزیولوژی ورزشی (فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی - قلب و عروق و تنفس - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی) تعداد کلیک : 1709
902101 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم جغرافیایی تعداد کلیک : 10457
902103 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه تاریخ تعداد کلیک : 10120
902108 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم تربیتی تعداد کلیک : 10967
902110 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه حقوق تعداد کلیک : 10742
902201 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زمین شناسی تعداد کلیک : 10188
902205 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه شیمی تعداد کلیک : 10529
902208 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زیست شناسی تعداد کلیک : 10312
902210 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه ریاضی تعداد کلیک : 10492
902216 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - ژئوفیزیک ... تعداد کلیک : 9972
902301 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی شیمی تعداد کلیک : 10098
902305 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی نساجی - نساجی تعداد کلیک : 9920
902306 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی محیط زیست تعداد کلیک : 10031
902309 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی معدن تعداد کلیک : 9998
902310 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی عمران تعداد کلیک : 10333
902311 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی عمران تعداد کلیک : 10243
902312 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی برق تعداد کلیک : 10418
902313 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی هوا - فضا تعداد کلیک : 9959
902314 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی مکانیک تعداد کلیک : 10338
902317 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی پزشکی تعداد کلیک : 9951
902320 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی کامپیوتر تعداد کلیک : 10432
902322 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی نفت تعداد کلیک : 9940
902328 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی هسته ای - شکافت تعداد کلیک : 9912
902330 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی فناوری نانو تعداد کلیک : 9905
902404 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم باغبانی و فضای سبز تعداد کلیک : 10011
902405 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم و صنایع غذایی تعداد کلیک : 10016
902407 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم و صنایع چوب و کاغذ تعداد کلیک : 9911
902408 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم خاک (خاک شناسی) تعداد کلیک : 9978
902409 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم دامی تعداد کلیک : 10034
902410 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - آبیاری تعداد کلیک : 10041
902412 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زراعت و اصلاح نباتات تعداد کلیک : 10161
902413 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - ترویج و آموزش کشاورزی تعداد کلیک : 9869
902414 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - حشره شناسی کشاورزی تعداد کلیک : 9786
902416 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه شیلات تعداد کلیک : 9798
902417 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مرتع داری و آبخیزداری تعداد کلیک : 10012
902505 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مرمت تعداد کلیک : 9912
902701 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم پایه تعداد کلیک : 10316
902702 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - بهداشت تعداد کلیک : 9974
902704 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - علوم درمانگاهی تعداد کلیک : 9930
902803 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زبان فرانسه - آموزش، ادبیات فرانسه تعداد کلیک : 10006
902901 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - تربیت بدنی و علوم ورزشی تعداد کلیک : 10592
912433 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زراعت و اصلاح نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک، بیوتکنولوژی کشاورزی تعداد کلیک : 1503
912435 - دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زراعت و اصلاح نباتات - مهندسی تولیدات گیاهی تعداد کلیک : 1306
   ↑ بالا ↑
«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»
دکتری | کارشناسی ارشد | کارشناسی ارشد آزاد | کاردانی به کارشناسی | فراگیر پیام نور ارشد | فراگیر پیام نور کارشناسی | کاردانی فنی حرفه ای | کنکور سراسری | سوم دبیرستان، هنرستان | نقشه سایت
تمامی حق و حقوقات انتشار مطالب سایت برای ناشر و سایت sanjesh3 محفوظ می باشد.